Загальна інструкція з експлуатації та обслуговування драбин

Вступ 

В цій Інструкції з експлуатації та обслуговування описуються загальні правила безпечного використан всіх видів драбин KRAUSE. Перед використанням драбини уважно прочитайте це керівництво по експлуатації та обслуговуванню та збережіть його, щоб перечитувати згодом. При передачі драбини слід докласти до неї керівництво по експлуатації та обслуговуванню.

 

1. Використання за призначенням.

Драбина являє собою мобільне обладнання, яке може бути встановлене в різних місцях. За допомогою драбини можуть бути виконані роботи невеликого обсягу на висоті, при яких використання іншого обладнання недоцільно. Драбина має використовуватися виключно так, як описано в Інструкціях з експлуатації та обслуговування для конкретного виду драбин. Будь-яке інше використання вважається неналежним. Виробник (продавець) не несе відповідальності за збитки, що виникли через неналежне використання. Зміни конструкції драбин, що не санкціоновані виробником, ведуть до втрати гарантії та гарантійних зобов'язань.

 

2. Технічна інформація.

Представлення всіх видів драбин в різних положеннях установки та специфікація їх частин. Важлива технічна інформація, що відноситься до відповідного типу драбин, нанесена на виріб. У таблицях наведена більш детальна інформація.

 

3. Об'єм постачання.

Список всіх окремих частин, що входять в комплект поставки кожного типу драбини наведений в Інструкції з експлуатації та обслуговування до відповідного типу драбини.

 

4. Керівництво по збірці.

Відповідно до типу драбини і станом поставки драбина, при необхідності, повинна бути повністю змонтована перед використанням. Опис / представлення монтажних робіт, які необхідно виконати до початку використання драбини наведений в Інструкції з експлуатації та обслуговування до відповідного типу драбини.

 

5. Загальні вказівки з безпеки.

Небезпека асфіксії через упаковку. При використанні цієї драбини існує небезпека падіння і / або перекидання. Внаслідок цього можуть бути травмовані люди і пошкоджені предмети. Драбина і пакувальний матеріал - це не іграшка для дітей. Всі роботи з драбиною і на драбині треба проводити так, щоб звести до мінімуму ці небезпеки. Драбину слід використовувати тільки для легких робіт протягом короткого проміжку часу. Забороняється занадто тривала робота на драбині без регулярних перерв. Втома загрожує безпечному використанню. Драбина повинна бути призначена для конкретного застосування і може використовуватися тільки у запропонованому положенні установки. Використовуйте тільки передбачені підніжки. Забороняється змінювати драбину і / або частини драбини. Слідкуйте за надійністю упору при роботі, а також при підйомі і спуску. Обов'язково дотримуйтесь діючих національних положень і приписів, зокрема, при професійному використанні. Використовуйте тільки приналежності, схвалені виробником.

 

1.

Попередження: падіння з драбини.

2.

Повністю прочитайте керівництво. Додаткова інформація доступна в Інтернеті.

3.

Перевіряйте після поставки і перед кожним використанням, що драбина не пошкоджена. Категорично забороняється використовувати пошкоджену драбину.

4.

Максимальне навантаження.

5.

Встановлюйте драбину на рівну, горизонтальну і тверду основу. Опори драбини не повинні занурюватися в ґрунт.

6.

Бокове відхилення не допускаєтся!

7.

Не допускається наявність бруду на підлозі.

8.

На драбині може перебувати тільки одна людина.

9.

Піднімайтеся і спускайтеся обличчям до драбини.

10.

При підйомі, спуску і роботі на драбині міцно тримайтеся, при необхідності, використовуйте додаткові запобіжні пристрої.

11.

Надмірні бічні навантаження не допускаються, наприклад, під час свердління в цегляній стіні і бетоні.

12.

Предмети, що переміщуються по драбині, повинні бути неважкими й такими, щоб з ними було зручно і легко поводитись.

13.

При підйомі по драбині носіть відповідне взуття.

14.

Стан здоров'я дозволяє використовувати драбину? Певні стани здоров'я, прийом медикаментів, зловживання спиртними напоями і наркотиками можуть привести до загрози для безпеки при використанні драбини.

15.  

Забороняється залишатися на драбині занадто довго без регулярних перерв (втома являє собою небезпеку).

16.  

При транспортуванні драбини на стропильних фермах або у вантажному автомобілі для запобігання ушкоджень забезпечте, щоб вони були відповідним чином закріплені або встановлені.

17.  

Перед використанням перевірте, що драбина призначена для конкретного використання і не має пошкоджень.

18.  

Усуньте всі забруднення на драбині, наприклад, сиру фарбу, бруд, масло або сніг.

19.  

Забороняється використовувати драбину на відкритому повітрі при несприятливих погодних умовах (наприклад, вітер, обмерзання, ожеледь на сніговому покриві).

20.  

У разі промислового використання необхідно виконати оцінку ризиків відповідно до правових норм, що діють в країні застосування.

21.

При установці драбини слід враховувати небезпеку зіткнення, наприклад, з пішоходами, транспортними засобами або дверима. Зафіксуйте двері (але не аварійні виходи) і вікна в зоні робіт.

22.

Встановіть всі ризики, пов'язані з електрообладнанням в робочій зоні, наприклад, високовольтні лінії електропередачі або інше відкрите електрообладнання.

23.  

Для обов'язкових робіт під напругою або поблизу ліній електропередачі забороняється використовувати драбини, які проводять електричний струм (наприклад, алюмінієві драбини).

24.

Забороняється використовувати драбину як місток.

25.

Забороняється виконувати конструктивні зміни драбини.

26.  

Категорично забороняється переставляти драбину в нове положення під час використання!

27.

Якщо драбина поставляється зі стабілізаторами, то ці стабілізатори повинні бути установлені користувачем перед першим застосуванням.

28.

Забороняється встановлювати драбину на висоті.

29.

Виконати візуальний контроль.

30.

Виконати візуальний контроль.

31.

Драбина для застосування в побуті.

32.

Драбина для промислового застосування.

 

6. Техобслуговування / підтримання в справному стані.

Догляд і техобслуговування драбини повинно гарантувати її працездатність. Драбину слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень. Повинна бути забезпечена робота рухомих частин. Необхідно регулярно змащувати рухомі частини. Ремонтні роботи на драбині повинен виконувати фахівець і відповідно до вказівок виробника. Чистку драбини, особливо всіх рухомих частин, слід виконувати при видимому забрудненні відразу ж після використання. Використовуйте тільки стандартні, розчинні у воді, засоби для чищення. Забороняється використовувати агресивні засоби для чищення. При комерційному використанні необхідна регулярна періодична перевірка драбини на належний стан уповноваженою особою (візуальна і функціональна перевірка). Для цього необхідно встановити вид, обсяги і терміни необхідних перевірок. Часові інтервали для перевірки залежать від умов експлуатації, зокрема, від частоти використання, навантаження при використанні, а також частоти і серйозності виявлених недоліків при попередніх перевірках. Підприємець повинен також дбати про те, щоб вилучити з використання пошкоджені драбини і зберігати їх так, щоб їх подальше використання до професійного ремонту та / або утилізації було неможливо.

 

7. Зберігання.

Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, драбину при транспортуванні (наприклад, на стропильних фермах або в автомобілі) слід надійно закріпити. Зберігати драбину потрібно в сухому місці, вона має стояти вертикально, лежати на площині або має бути підвішеною на стіну за допомогою відповідного настінного кріплення. Будь-які пошкодження мають бути виключені, а всі частини захищені від впливу погодних умов. Драбина повинна зберігатися так, щоб вона була захищена від дітей, що грають, і нікому не створювала перешкод (можлива небезпека спіткнутися). Крім того, вона повинна зберігатися так, щоб її не можна було застосувати / використовувати в кримінальних цілях.

 

8. Упаковка / утилізація.

Упаковку слід утилізувати відповідно до чинних положень та законів. Після закінчення придатності до експлуатації драбина повинна бути утилізована відповідно до діючих приписів. Алюміній є матеріалом високої якості і має бути перероблений. За детальною інформацією звертайтеся до відповідних органів влади.

 

9. Строк служби.

При належному використанні і регулярному техобслуговуванні драбина є обладнанням тривалого використання.

 

10. Дані від виробника.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

• Am Kreuzweg 3 • D-36304, м. Асфельд

• Тел.: +49(0)6631/795-0 • Факс: +49 (0) 66 31 / 7 95-139

• Ел. пошта: info@krause-systems.de • www.krause-systems.com 

 

11. Дані від постачальника в Україну.

ТОВ "Леддерс Сістемс енд Солюшнс"

• Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська 4

• Тел.: +38 (093)003-03-95, +38 (063)717-60-90, +38 (099)003-04-05

• Ел. почта: sales@krause-ukraine.com • www.krause-ukraine.com 

Інструкція з експлуатації та обслуговування Стремянок (PDF)
Інструкція з експлуатації та обслуговування Універсальних драбин (PDF)
Інструкція з експлуатації та обслуговування Шарнірних драбин (PDF)
Інструкція з експлуатації та обслуговування Приставних драбин (PDF)
Інструкція з експлуатації та обслуговування Видвижних / Тросових драбин (PDF)
Інструкція з експлуатації та обслуговування Підставок та Робочих платформ (PDF)